ConfigurationName File Name Maintainer
Fedora 32 repository-fedora-32.yaml asamalik
Fedora ELN + Rawhide repository-fedora-eln.yaml asamalik
Fedora rawhide repository-fedora-rawhide.yaml asamalik